Telefon: 17 748 14 15
  • 25 Maj 2021

  Dostępność Pływalni Muszelka od 28 maja 2021

  INFORMACJA

  dotyczącą dostępności Pływalni Muszelka od 28 maja 2021 r.

   

   Od najbliższego piątku tj. 28 maja 2021 r. zapraszamy wszystkich na Pływalnię Muszelka !!!

   

  Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 861), a także rozporządzeniem zmieniającym z dnia 14 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 905), informujemy, że od najbliższego piątku tj. 28 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r.  z Pływalni Krytych ROSiR będą mogli korzystać KLIENCI INDYWIDUALNI !!!

   

  Nadal na pływalniach krytych może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.

   

  Godziny wejść dla klientów indywidualnych od dnia 28 maja 2021 r. w terminarzu:

  https://muszelka.rzeszow.pl/basen-plywalnia/terminarz-

   

  Przypominamy o stale obowiązujących zasadach przestrzegania higieny osobistej, o dokładnym umyciu ciała pod prysznicem przed wejściem do wody oraz o niekorzystaniu z obiektu, gdy jesteśmy chorzy.

   

   PAMIETAJCIE jednak, że na naszych obiektach nadal obowiązuje przestrzeganie procedur przeciwepidemicznych:
  - dystans,
  - dezynfekcja,
  - zakrywanie nosa i ust (w tym celu nie należy używać przyłbic, szalików, chust, kominów i bandan)

   

  Wspólnie zadbajmy o bezpieczny i komfortowy powrót na pływalnię !!!