Telefon: 17 748 14 15

Cennik - KURSY NAUKI PŁYWANIA

 

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku na Krytej Pływalni Muszelka Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

  Cena  Czas trwania kursu

KURS NAUKI PŁYWANIA

400,00 zł

20 GODZIN 
DYDAKTYCZNYCH
(20 X 45 MINUT)
 

(w przypadku skróconego kursu z przyczyn organizacyjnych opłata będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości godzin kursu)
Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Opłatę należy uiścić w kasie pływalni najpóźniej bezpośrednio po pierwszych zajęciach. Osoby, które nie zapłaciły kurs nie będą wpuszczane na zajęcia.

 

Stopnie pływania
 

DZIECI

DOROŚLI
 
 
„O” stopień – elementarne nauczanie pływania
 
 
a. ćwiczenia oswajające z wodą
b. ćwiczenia oddechowe
c. leżenie na wodzie, poślizgi na piersiach i grzbiecie
d. nauka pracy nóg do kraula i grzbietu
e. oswajanie z głęboką wodą poprzez:
    - pływanie z deską nóg do kraula
    - pływanie z deską nóg do stylu grzbietowego
    - skoki do wody na nogi
f. gry i zabawy w wodzie 
 
 
I stopień – nauka pływania stylem grzbietowym
 
 
a. nauka pływania stylem grzbietowym
   - praca rąk
   - łączenie pracy rąk i nóg
   - koordynacja pracy nóg i rąk z oddechem
b. elementarne pływanie stylem grzbietowym
c. doskonalenie pływania nóg do kraula
   - nauka prawidłowego oddechu w pływaniu kraulem
d. skoki na nogi do wody
e. wślizgi na główkę do wody
 
 
 
II stopień – nauka pływania kraulem
 
 
a. doskonalenie pływania stylem grzbietowym 
b. nauka pływania kraulem  
   - ćwiczenia doskonalące pracę nóg
   - nauka pracy rąk
   - łącznie pracy rąk i nóg
   - koordynacja pracy nóg i rąk z oddechem
   - pływanie elementarne całym stylem
c. skoki do wody
d. nauka skoku startowego do wody
e. pływanie coraz dłuższych odcinków
 
 
III stopień – nauka pływania stylem klasycznym
 
 
a. doskonalenie pływania stylem grzbietowym i kraulem
b. nauka pływania stylem klasycznym
   - ćwiczenia ruchów do stylu klasycznego na lądzie
   - nauka pracy nóg do stylu klasycznego w wodzie
   - nauka oddechu do stylu klasycznego
   - nauka pracy rąk do stylu klasycznego
   - łączenie pracy rąk i nóg w stylu klasycznym
   - koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w stylu klasycznym
   - pływanie elementarne całym stylem 
c. skoki do wody
d. pokonywanie coraz dłuższych odcinków
e. eliminowanie błędów
 
 

IV stopień – nauka pływania stylem motylkowym -  
    delfinem
 
 
a. doskonalenie pływania stylem grzbietowym, kraulem,                
   stylem klasycznym
b. nauczanie pływania stylem motylkowym
   - nauka pracy nóg
   - nauka pracy rąk
   - nauka prawidłowego oddechu
   - łączenie pracy rąk i nóg
   - koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w stylu motylkowym
   - pływanie elementarne stylem motylkowym
c. nauka startów do poszczególnych stylów
d. eliminowanie błędów w pływaniu poszczególnych stylów
e. pokonywanie coraz dłuższych dystansów
 
 
Postępy w nauce pływania zależą od tempa rozwoju osobniczego dziecka, częstotliwości uczestniczenia w niej, a także zaangażowania w procesie szkolenia.
 

 
Regulamin Kursów Nauki Pływania oraz oświadczenia znajdują się w pliku: 
 I stopień:

 
- ćwiczenia oswajające z wodą
- ćwiczenia oddechowe, wypornościowe
- leżenie na wodzie, poślizgi na piersiach i grzbiecie
- nauka pracy  nóg  do kraula i do stylu grzbietowego
- nauka pracy rąk do stylu grzbietowego na lądzie i w 
  wodzie
- łączenie  pracy nóg i rąk do stylu grzbietowego
- koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w stylu 
   grzbietowym
- eliminowanie błędów 
- skoki do wody na nogi
 
 
II stopień:

 
- doskonalenie pływania stylem grzbietowym na 
   głębokiej wodzie  
- opanowanie wydechu do wody w pływaniu kraulem
- nauka pracy  rąk w kraulu na lądzie i w wodzie
- łączenie  pracy rąk, nóg i oddechu w pływaniu 
   kraulem
- koordynacja pracy rąk, nóg i oddechu w kraulu 
- pływanie coraz dłuższych odcinków kraulem
- nauka wślizgów do wody na główkę
- eliminowanie błędów

 
III stopień:


-doskonalenie  pływania stylem grzbietowym i kraulem
- ćwiczenia nóg do stylu klasycznego ( żabki )  na 
   lądzie
- nauka pracy nóg do stylu klasycznego w wodzie
- nauka pracy rak do stylu klasycznego na lądzie 
- opanowanie poszczególnych elementów stylu 
   klasycznego w wodzie
- łączenie  pracy rąk  i nóg i oddechu w stylu 
   klasycznym
- pływanie stylem klasycznym
- pływanie coraz dłuższych odcinków 
- eliminowanie błędów
 
 
IV stopień:

 
- doskonalenie pływania stylami: grzbietowym, 
   kraulem, klasycznym,
- ćwiczenia pracy nóg do stylu motylkowego- „delfin” 
- ćwiczenia pracy rąk do delfina na lądzie i w wodzie
- łączenie  pracy nóg i rąk  w delfinie
- koordynacja pracy rak, nóg i oddechu w delfinie
- pływanie delfinem
- nauka skoku na główkę  do wody
- nauka startów  i nawrotów
- pływanie coraz dłuższych odcinków
- eliminowanie błędów