Telefon: 17 748 14 15
Oznaczenia:             
                           
Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                    TW - zajęty tor nr 4 i 5 i 6  
Z - zajęty brodzik                                      W - zajęty tor nr 5 i 6                       -  przerwa techniczna
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1               D - zajęty tor nr 2
 
  Poniedz.22.03 Wtorek 16.03  Środa 17.03  Czwartek 18.03  Piątek 19.03 Sobota 20.03 Niedziela 21.03  
06:15 - 07:00               06:15-07:00
07:00 - 07:45               07:00 - 07:45
07:45 - 08:30               07:45 - 08:30
08:30 - 09:15               08:30 - 09:15
09:15 - 10:00               09:15 - 10:00
10:00 - 10:45               10:00 - 10:45
10:45 - 11:00 X X X X X   X 10:45 - 11:00
11:00 - 11:45           X 11:30-11:45   11:00 - 11:45
11:45 - 12:30               11:45 - 12:30
12:30 - 13:15               12:30 - 13:15
13:15 - 14:00      
 
      13:15 - 14:00
14:00 - 14:45               14:00 - 14:45
14:45 - 15:30               14:45 - 15:30
15:30 - 16:15               15:30 - 16:15
16:15 - 17:00               16:15 - 17:00
17:00 - 17:45               17:00 - 17:45
17:45 - 18:30               17:45 - 18:30
18:30 - 19:15         X 18:30-18:45     18:30 - 19:15
19:15 - 19:30 X X X X   X X 19:15-19:30
19:30 - 20:15               19:30 - 20:15
20:15 - 21:00               20:15 - 21:00
21:00 - 21:45               21:00 - 21:45