Telefon: 17 748 14 15
Oznaczenia:             
                           
Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                    TW - zajęty tor nr 4 i 5 i 6  
Z - zajęty brodzik                                      W - zajęty tor nr 5 i 6                        -  przerwa techniczna
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1               D - zajęty tor nr 2
 
  Poniedz. 21.09. Wtorek 22.09. Środa 23.09. Czwartek  24.09. Piątek 25.09. Sobota 26.09. Niedziela 20.09.  
06:15 - 07:00

B

B B B B     06:15-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30     B B   B B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15             B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00             B 09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             BK 10:00 - 10:45
10:45 - 11:00 X X X X X X X 10:45 - 11:00
11:00 - 11:45     B       BK 11:00 - 11:45
11:45 - 12:30           BK BK 11:45 - 12:30
12:30 - 13:15   B     B BK B 12:30 - 13:15
13:15 - 14:00 B    
 
B BK B 13:15 - 14:00
14:00 - 14:45 B   B     B B 14:00 - 14:45
14:45 - 15:30 B       B B B 14:45 - 15:30
15:30 - 16:15     BKD B B BK B 15:30 - 16:15
16:15 - 17:00         BK BK B 16:15 - 17:00
17:00 - 17:45         BK BW B 17:00 - 17:45
17:45 - 18:30         BK BW B 17:45 - 18:30
18:30 - 19:15 BK   BK   BW BW B 18:30 - 19:15
19:15 - 19:30 X X X X X X X 19:15-19:30
19:30 - 20:15 BK BW BK BK BW B B 19:30 - 20:15
20:15 - 21:00 BW BA BK BA B B B 20:15 - 21:00
21:00 - 21:45 BTW BW BTW BW B B B 21:00 - 21:45