Telefon: 17 748 14 15
Oznaczenia:                                          Pływalnia nieczynna od 12.03.2020 r. do odwołania
Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                      W - zajęty tor nr 5 i 6                         N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1                 T - zajęty tor nr  2
 
  Poniedz.16.03. Wtorek 17.03 Środa 11.03. Czwartek  12.03. Piątek13.03. Sobota 14.03. Niedziela 15.03.  
06:00 - 07:00 B B B B B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30       B   B B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15           BK B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00           BTK B 09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             B 10:00 - 10:45
10:45 - 11:30     B       B 10:45 - 11:30
11:30 - 12:15           BK B 11:30 - 12:15
12:15 - 13:00   B B   B BK B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45       B B BK B 13:00 - 13:45
13:45 - 14:30 B    
B
  B B 13:45 - 14:30
14:30 - 15:15 B     B B B B 14:30 - 15:15
15:15 - 16:00     BK B   BK B 15:15 - 16:00
16:00 - 16:45     BKW     BK B 16:00 - 16:45
16:45 - 17:30           BW B 16:45 - 17:30
17:30 - 18:15           BW B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 BGAK   BK     BW B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 BK BW BGAK BK   B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 BW BA BK BA   B B 19:45-20:30
20:30 - 21:15 BW BW BW BW   B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00 BW B BW B B B B 21:15 - 22:00