Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                    W - zajęty tor nr 5 i 6
G - gimnastyka w wodzie                         K - zajęty brodzik i tor nr1
 
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela  
06:00 - 07:00 B  B  B  B  B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B  B  B  B  B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30      B     B B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15                Z B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00                Z B       U 09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             B       Z 10:00 - 10:45
10:45 - 11:30             B       U 10:45 - 11:30
11:30 - 12:15      B     B      K B       Z 11:30 - 12:15
12:15 - 13:00           B      K B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45      B     B      K B          U     13:00 - 13:45
13:45 - 14:30      B     B B        U   13:45 - 14:30
14:30 - 15:15           B B        U 14:30 - 15:15
15:15 - 16:00      B     Z    B B       K B        U 15:15 - 16:00
16:00 - 16:45      B       ZW      B B       K B        U 16:00 - 16:45
16:45 - 17:30          B B       K B        U 16:45 - 17:30
17:30 - 18:15          B B       W B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 B    GAK    B      K           G B      W B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 B     K  B     W     GAK  B      W  B    W   B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 B     W  B     A  B     W  B      A  B B B 19:45 - 20:30
20:30 - 21:15 B     W  B  B     W  B  B B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00  B  B  B  B  B B 21:15 - 22:00