Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                     W - zajęty tor nr 5 i 6                        N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1                 T - zajęty tor nr 3 i 4
 
 
  Poniedz.20.05. Wtorek21.05. Środa22.05. Czwartek23.05. Piątek24.05. Sobota25.05. Niedziela26.05.  
06:00 - 07:00 B B B B B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30           B B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15           BK  B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00           BK     BU  09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             B 10:00 - 10:45
10:45 - 11:30       B     BU   10:45 - 11:30
11:30 - 12:15           BK      BU   11:30 - 12:15
12:15 - 13:00         B BK B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45         B BK B  13:00 - 13:45
13:45 - 14:30           B B  13:45 - 14:30
14:30 - 15:15         B B 14:30 - 15:15
15:15 - 16:00     BK BK   BW         B 15:15 - 16:00
16:00 - 16:45     BKTW      BW  B 16:00 - 16:45
16:45 - 17:30           BK        B   16:45 - 17:30
17:30 - 18:15           BK    B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 BGAK              BK       BW  BK  B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 BK BK    BGAK BK    B   B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 BW           BW  B    BW  BGA B B 19:45-20:30
20:30 - 21:15 BW           BN  BW   BN B B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00 B           B B     B B B B 21:15 - 22:00