Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                      W - zajęty tor nr 5 i 6                         N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1                  T - zajęty tor nr 3 i 4
 
 
  Poniedz. 21.I. Wtorek 22.I. Środa 23.I. Czwartek 24.I. Piątek 18.I. Sobota 19.I. Niedziela 20.I.  
06:00 - 07:00 B B B B B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30           B B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15           BK    B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00           BK       BU    09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             BZ    10:00 - 10:45
10:45 - 11:30       B     BU     10:45 - 11:30
11:30 - 12:15           BK          BU     11:30 - 12:15
12:15 - 13:00         B BK           B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45         B BK             13:00 - 13:45
13:45 - 14:30           B      13:45 - 14:30
14:30 - 15:15         B B      B      14:30 - 15:15
15:15 - 16:00     BK BAZ B BK           B    15:15 - 16:00
16:00 - 16:45      BKTW       BK    B 16:00 - 16:45
16:45 - 17:30         BK BW          B    16:45 - 17:30
17:30 - 18:15            B BW      B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 BGAK                   BK             BW    BW    B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 BK BK      BKGA BK        BW     B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 BW             BW   BW     B  B B B 19:45 - 20:30
20:30 - 21:15 BW             BA    BW    BA B B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00 B            B B     B B B B 21:15 - 22:00