Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                      W - zajęty tor nr 5 i 6                         N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1                  T - zajęty tor nr 3 i 4
 
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela  
06:00 - 07:00 B B B B B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30           B    B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15           BK      B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00           BK         BU     09:15 - 10:00
10:00 - 10:45             BZ      10:00 - 10:45
10:45 - 11:30       B     BKU     10:45 - 11:30
11:30 - 12:15           BK           BKU     11:30 - 12:15
12:15 - 13:00         B BK             B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45         B BK             B     13:00 - 13:45
13:45 - 14:30           B      B    13:45 - 14:30
14:30 - 15:15         B B       B       14:30 - 15:15
15:15 - 16:00     BK   BAZ B                   15:15 - 16:00
16:00 - 16:45      BKTW                16:00 - 16:45
16:45 - 17:30         BW                   16:45 - 17:30
17:30 - 18:15            BW     B       B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 BKGA                    BK              BK     BK      B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 BK BW      BKGA BK        BK       B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 BW              BW    BK      BW   BGA B B 19:45 - 20:30
20:30 - 21:15 BW              BW     BW      BW B B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00 B             B B      B B B 21:15 - 22:00