Telefony kontaktowe : 17 748 14 15 - kasa 17 748 14 16 - biuro 17 747 14 14 - Ratownicy
Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                     W - zajęty tor nr 5 i 6                        N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                          K - zajęty brodzik i tor nr1                 T - zajęty tor nr 3 i 4
 
 
  Poniedz. 19.08. Wtorek 20.08. Środa 21.08. Czwartek  22.08. Piątek 23.08. Sobota 24.08. Niedziela 18.08.  
06:00 - 07:00               06:00-07:00
07:00 - 07:45               07:00 - 07:45
07:45 - 08:30               07:45 - 08:30
08:30 - 09:15               08:30 - 09:15
09:15 - 10:00               09:15 - 10:00
10:00 - 10:45               10:00 - 10:45
10:45 - 11:30   B B B B B B 10:45 - 11:30
11:30 - 12:15   B B B B B B 11:30 - 12:15
12:15 - 13:00   B B B B B B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 B B B B B B B 13:00 - 13:45
13:45 - 14:30 B B B B B B B 13:45 - 14:30
14:30 - 15:15 B B B B B B B 14:30 - 15:15
15:15 - 16:00 B B B B B B B 15:15 - 16:00
16:00 - 16:45 B B B B B B B 16:00 - 16:45
16:45 - 17:30 B B B B B B B 16:45 - 17:30
17:30 - 18:15 B B B B B B B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 B B B B B B B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45               19:00 - 19:45
19:45 - 20:30               19:45-20:30
20:30 - 21:15               20:30 - 21:15
21:15 - 22:00               21:15 - 22:00