Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                    W - zajęty tor nr 5 i 6                          N - zajęty tor nr 4, 5, 6  
G - gimnastyka w wodzie                         K - zajęty brodzik i tor nr1
 
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela  
06:00 - 07:00               06:00-07:00
07:00 - 07:45               07:00 - 07:45
07:45 - 08:30                 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15                   08:30 - 09:15
09:15 - 10:00                           09:15 - 10:00
10:00 - 10:45                   10:00 - 10:45
10:45 - 11:30 B B B B B B B      10:45 - 11:30
11:30 - 12:15 B B B B B B            B      11:30 - 12:15
12:15 - 13:00 B B B B B B              B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45 B B B B B B              B      13:00 - 13:45
13:45 - 14:30 B B B B B B       B     13:45 - 14:30
14:30 - 15:15 BW B BN B BN BW       B        14:30 - 15:15
15:15 - 16:00 BW B BN    B BN BW             B       15:15 - 16:00
16:00 - 16:45 B B   B   B B B        B       16:00 - 16:45
16:45 - 17:30 B B B B B  B              B       16:45 - 17:30
17:30 - 18:15 B B     B B   B     B        B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 B                B     B        B      B     B       B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45                                        19:00 - 19:45
19:45 - 20:30                                      19:45 - 20:30
20:30 - 21:15                                  20:30 - 21:15
21:15 - 22:00                               21:15 - 22:00