Oznaczenia:

Puste pole - brak wejść                              
B - wejścia na karnety i bilety                   A - zajęta płytka woda                       U - zajęty tor nr 6
Z - zajęty brodzik                                    W - zajęty tor nr 5 i 6
G - gimnastyka w wodzie                         K - zajęty brodzik i tor nr1
 
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela  
06:00 - 07:00 B B B B B     06:00-07:00
07:00 - 07:45 B B B B B B B 07:00 - 07:45
07:45 - 08:30     B     B      B 07:45 - 08:30
08:30 - 09:15           B     K     B 08:30 - 09:15
09:15 - 10:00   B B     B     K B       U 09:15 - 10:00
10:00 - 10:45   B B       B       Z 10:00 - 10:45
10:45 - 11:30   B B       B       U 10:45 - 11:30
11:30 - 12:15   B B     B       K B       U 11:30 - 12:15
12:15 - 13:00           B       K B 12:15 - 13:00
13:00 - 13:45     B     B       K B          13:00 - 13:45
13:45 - 14:30     B     B      B          13:45 - 14:30
14:30 - 15:15           B B         14:30 - 15:15
15:15 - 16:00     B     Z     B       K B         15:15 - 16:00
16:00 - 16:45     B     ZW     B B       K B         16:00 - 16:45
16:45 - 17:30         B    K B       W B       16:45 - 17:30
17:30 - 18:15         B    K B        B 17:30 - 18:15
18:15 - 19:00 B       GAK   B    K          G   B        B 18:15 - 19:00
19:00 - 19:45 B        W   B     K B    GAK B     K      B    W   B B 19:00 - 19:45
19:45 - 20:30 B        K  B     W B     K B     B B B 19:45 - 20:30
20:30 - 21:15 B        A B      A B     A B      A B B B 20:30 - 21:15
21:15 - 22:00 B B B B B B 21:15 - 22:00