Telefon: 17 748 14 15
  • 03 Maj 2021

  Dostępność Pływalni Muszelka od 4 maja 2021

  Informacja

   

  Od dnia 4 maja 2021 r. Pływalnia Muszelka jest otwarta zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 814).

   

  Na pływalni może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.

   

  Niestety z pływalni nadal nie mogą korzystać klienci indywidualni !!!

   

  Wszyscy wchodzący na obiekt zobowiązani są do dezynfekowania dłoni, korzystając z dostępnych na obiekcie dozowników i płynów dezynfekujących.

  Na terenie pływalni, poza strefą niecki basenowej i przyszniców obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (maseczki).

  Osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek zachować dystans społeczny i utrzymywać minimalną odległość od innych osób wynoszącą 2 metry.

  Na obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby, które czynnie korzystają z pływania i opiekunowie osób pływających.

   

  Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie zasad bezpieczeńtwa.