• 16 Styczeń 2018

    Karta seniora 60+

    cena biletu - 4,50 zł

    obowiązuje w następujących terminach:

    środy: od godz. 7:00 do 7:45 i od 15:15 do 16:00